Prevenirea incendiilor în halele industriale: ghid util

Comparativ cu alte tipuri de clădiri, într-o halele industriale riscul de incendiu este mai mare. Printre cauzele care pot conduce la declanșarea focului în astfel de spații se numără depozitarea materialelor inflamabile, precum uleiul sau combustibilul, utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice ori fumatul. Totodată, unele activități industriale, de exemplu folosirea echipamentelor cu flacără deschisă, cresc riscul de apariție a unui incendiu.

Utilizarea echipamentelor rezistente la foc

Una dintre cele mai bune măsuri pentru prevenirea incendiilor în astfel de spații este instalarea produselor cu închideri speciale pentru hale industriale. În acest sens, în locurile înguste sau cu trafic foarte redus, cum ar fi podurile și ghenele de instalații, sunt indicate ușile Chepeng antifoc. Este vorba despre elemente de mici dimensiuni, fabricate din tablă din oțel galvanizat, cu miez din vată minerală și prevăzute perimetral cu garnitură termoexpandabilă.

Cortinele antifoc pot fi și ele de ajutor în halele industriale pentru prevenirea răspândirii incendiilor. Acestea funcționează prin împiedicarea fluxului de aer și a căldurii care ar putea contribui la propagarea incendiului, încetinind sau oprind răspândirea flăcărilor. O cortină antifoc pentru hale industriale irigată este ideală pentru control și sectorizare în caz de incendiu. Sistemul automat creează o barieră fizică între incendiu și zonele sigure, garantând integritatea, izolarea termică și nepătrunderea fumului timp îndelungat, de până la 180 de minute, la temperaturi de 1000ºC.

Instalarea sistemelor de detectare și alarmare la incendiu

Sistemele speciale pot detecta rapid prezența fumului sau focului. Prin semnale luminoase ori acustice, acestea pot alerta personalul din interiorul și exteriorul halei industriale astfel încât evacuarea să fie realizată în deplină siguranță. De altfel, este important să se planifice în prealabil căile de evacuare și să se asigure că toți angajații știu cum să procedeze în caz de incendiu.

Reglementarea fumatului

Cele mai citite articole

În halele industriale este obligatorie reglementarea fumatului deoarece aruncarea la întâmplare a mucurilor sau a resturilor de chibrituri poate declanșa cu ușurință un incendiu. Astfel, trebuie amenajate și marcate corespunzător locuri pentru fumat, în exteriorul halelor, la o distanță mai mare de 40 de metri față de zonele în care există combustibili, vapori inflamabili, materiale solide combustibile ori alte produse ce pot genera sau întreține arderea.

Instruirea angajaților

Este esențial ca personalul să primească toate informațiile necesare cu privire responsabilitățile ce le revin atunci când lucrează în halele industriale. De asemenea, angajații trebuie să fie instruiți în mod periodic și în ceea ce privește procedurile de prevenire a incendiilor, cum să reacționeze în cazul unui incident și cum să folosească echipamentele, instalațiile sau sistemele pentru stingerea focului.

Colectarea și gestionarea atentă a deșeurilor

Fie că este vorba despre deșeuri, reziduuri combustibile sau ambalaje utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, este necesară colectarea lor ritmică, obligatoriu la terminarea schimbului. Acestea se depun doar în locurile special destinate depozitării sau distrugerii lor, astfel încât hala și locurile de muncă să fie tot timpul curate.

Verificarea instalațiilor electrice

Mentenanța regulată a sistemelor electrice reduce riscul de apariție a unui incendiu. Suprasolicitarea instalațiilor poate avea urmări foarte grave, la fel și folosirea echipamentelor electrice defecte sau a improvizațiilor. În general, instalațiile electrice și sistemele de iluminat sunt printre principalele cauze ale incendiilor industriale, deoarece pot genera scurtcircuite sau suprasarcini care duc la aprinderea materialelor inflamabile.

Prevenirea incendiilor în halele industriale se referă la toate acțiunile ce pot fi întreprinse pentru împiedicarea inițierii și a propagării focului, precum și pentru asigurarea condițiilor de salvare a persoanelor și bunurilor. Măsurile de protecție, instruirea personalului și folosirea responsabilă a instrumentelor susțin formarea obiceiurilor sănătoase și evitarea incidentelor.

Cele mai citite articole

Share your love