3 avantaje ale utilizării unei soluții TMS în activitățile din transport

Multe firme realizează produse pe care le distribuie beneficiarilor sau au, pur si simplu, ca obiect de activitate transportul de mărfuri (livrări, curierat). Transportul reprezintă una dintre operațiunile importante din cadrul lanțului de aprovizionare și, din acest motiv, este recomandată utilizarea unor soluții software dedicate, de tip TMS (Transport Management System). Iată care sunt avantajele acestor sisteme automatizate de management și optimizare a transporturilor.

Asigură configurarea și gestionarea eficientă pentru orice flux de transport

Prin programele informatice de tip TMS, firmele au posibilitatea de a gestiona fluxurile de aprovizionare cu marfă și de livrare a acesteia. Aceste soluții software asigură “îmbinarea” algoritmilor de optimizare standard cu fluxurile operaționale și cerințele de business tot mai complexe.

Configurarea personalizată și gestionarea eficientă a fluxurilor de transport permit o raportare flexibilă și generarea de documente pentru buna desfășurare a activităților (contracte, CMR-uri ș.a.). Sunt aplicați algoritmi de optimizare cu diferiți parametri, astfel încât sistemele TMS să poată fi utilizate fără dificultate de casele de expediție, firmele de transport, companiile care activează în domeniul distribuției de mărfuri și furnizorii de servicii 3PL.

Sistemele TMS sunt aplicații care au la bază ultimele tehnologii de programare și de management al datelor, iar adaptabilitatea la diferite configurații reprezintă unul dintre avantajele majore ale acestora.  

Furnizează analize What-If, informații în timp real și funcționalități IOD (Information On Delivery)

Soluțiile de optimizare precum sistemul xTrack TMS răspund tuturor cerințelor specifice ale companiilor care asigură servicii de transport mărfuri sau persoane. Cu ajutorul acestor aplicații de logistică se pot realiza analize de tip What-If în baza istoricului de livrări prin simularea unor scenarii diverse (trasee sau planificări alternative, de exemplu).

Cele mai citite articole

Astfel, firmele își pot planifica transporturile pe termen scurt, mediu și lung. În plus, cu ajutorul aplicației, firmele urmăresc facturarea fără erori a costurilor de transport și utilizează algoritmii sistemului xTrack TMS pentru obținerea unor costuri minime de distribuție.

Pe lângă faptul că pune la dispoziția utilizatorilor estimări ale costurilor de transport care sunt extrem de utile pentru calibrarea noilor contracte de distribuție, sistemul xTrack TMS al firmei Axes Software identifică și locațiile optime de plasare a facilităților logistice (pe plan local sau regional), programează și coordonează transporturile din cadrul rețelelor de depozite.

Realizează planificarea automată, manuală sau combinată a transporturilor

Firmele fie au parcuri auto proprii de distribuție, fie colaborează cu transportatori specializați. În oricare dintre aceste situații, soluțiile TMS ajută utilizatorii în procesele de planificare și optimizare a rutelor, de programare a rampelor la încărcare/descărcare și de realizare a unor rapoarte complexe de rentabilitate a transporturilor.

Prin automatizarea activităților se implementează un management MultiHUB și se realizează inclusiv trasabilitatea mărfurilor la nivel de palet sau subunitate de palet (cutie, bucată) datorită flexibilității structurale a aplicației, care permite interconectarea cu alte soluții software. Sistemul xTrack TMS permite interfațarea cu diverse aplicații tip WMS, ERP și POD, așa că poate fi utilizat cu succes pentru managementul unor flote mari de mașini și gestionarea unui număr ridicat de comenzi de expediție și de transport, cu integrarea unor criterii avansate de calculare a indicatorilor de performanță (KPI).

Prin avantajele pe care le oferă utilizatorilor, sistemul xTrack TMS contribuie la  reducerea, în medie, cu 20% a numărului de mașini necesare pentru transportul aceluiași volum de comenzi, la scăderea cu aproximativ 15% a numărului de kilometri parcurși și la mărirea productivității șoferilor al căror total de ore lucrate se micșorează cu circa 10%.                   

Soluțiile TMS reprezintă surse de eficiență și competitivitate în activitățile de transport, pentru casele de expediție, firmele cu parc auto propriu de distribuție sau transportatorii de mărfuri și persoane, atât în țară, cât și în străinătate.

Cele mai citite articole

Share your love